ประวัติบริษัท

ID 2017 Studio ก่อตั้งในปี 2560 เป็นสตูดิโอ ใน จ. นนทบุรี ดำเนินงานภายใต้ Integrity Development (2017) Co., Ltd. ให้บริการที่หลากหลายตั้งแต่

  • งานรับเหมาบริการ
  • งานรับเหมาก่อสร้าง
  • งานสถาปัตยกรรม
  • การออกแบบภายใน
  • การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
  • การออกแบบบรรจุภัณฑ์
  • การออกแบบกราฟฟิค
  • การวิจัยพัฒนา
  • การตรวจสอบ ประเมินโครงการ
  • การบริหารความเสี่ยง

โดยเป็นการสร้างสรรค์และพัฒนาด้วยองค์ความรู้อย่างซื่อสัตย์