งานโครงการปรับปรุงพื้นที่ ห้องปฏิบัติการชั้น 7 อาคาร นารถ โพธิประสาท  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Location :  ห้องปฏิบัติการชั้น 7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Typology :  งานรับเหมาก่อสร้างราชการ

Scope : Construction & Furniture

Status: Completed

งาน-คณะสถาปัตย์ จุฬา 3
งาน-คณะสถาปัตย์ จุฬา 4
id2007studio_chula_2
งาน-คณะสถาปัตย์ จุฬา 6
งาน-คณะสถาปัตย์ จุฬา 7