ห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. ลำปาง

เป็นห้องนิทรรศการจัดสร้างเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  สำหรับโครงการในพระราชดำริที่พระองค์ได้ทรงริเริ่มให้กับ จ.ลำปาง กว่า 15 โครงการ

Location :  ศาลากลาง จ.ลำปาง

Typology :  งานรับเหมาก่อสร้างราชการ

Scope : Interior Design (Renovation) and construction

Status: Completed