งานติดตั้งแผงบังแสงแดด ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) จ.อยุธยา

Location :  จ.อยุธยา

Typology :  งานรับเหมาก่อสร้างราชการ

Scope :  construction

Status: Completed