งานปรับปรุงอาคารเรือนนอนและจัดทำรางระบายน้ำฝาเหล็ก ค่ายลูกเสือ สาริกา จ.นครนายก

Location :  จ.นครนายก

Typology :  งานรับเหมาก่อสร้างราชการ

Scope :  Renovation and construction

Status: Completed